dev.niif.hu SP – Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelő neve és elérhetősége

  • Név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
  • Cím: 1134 Budapest, Váci út 35.
  • Telefon: +36 1 450-3060
  • Fax: +36 1 350-6750

Az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéseivel az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat.

Szolgáltatás megnevezése

Elosztott fejlesztői környezet szoftverfejlesztési projektek számára. A Szolgáltatás verziókezelő, wiki és hibajegykezelő modulokból áll.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jelen szabályzat által meghatározott adatkezelése a felhasználónak nyújtott Szolgáltatás működtetése érdekében történik. Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatok megadását kéri, továbbá csak a célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli e személyes adatokat. Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján a felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul.

Kezelt személyes adatok köre

Föderációs azonosítás során megkapott személyes adatok

  • eduPersonPrincipalName: egyedi azonosító a föderációban
  • mail: a Szolgáltatásban használt e-mail cím

A Szolgáltatás használata során keletkező személyes adatok

A Szolgáltatás használata során az alábbi adatok tartalmazhatnak személyes adatokat:

  • Verziókezelő bejegyzések
  • Hibajegyek és megjegyzések
  • Wikilapok

Kizárólag Felhasználó felelős a fenti bejegyzések tartalmáért. Ezen bejegyzéseket Adatkezelő a Szolgáltatás használata után is megőrzi, az után is, hogy a felhasználó az adatainak eltávolítását kérte a rendszerből, mivel ez szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltatás a céljának megfelelően működhessen.

Felhasználó által megadott adatok

Felhasználó a Szolgáltatás használatával további személyes adatokat is megadhat a profiljában. A profil oldalán beállított adatokat a többi bejelentkezett felhasználó is láthatja. A profil adatokat Adatkezelő kérésre törli a rendszerből.

Naplóbejegyzések

A Szolgáltatás használata során keletkezett naplóbejegyzéseket (pl. IP címek, webszerver naplók) Adatkezelő 30 napig őrzi meg.

Adatok kiadása harmadik fél számára

Adatkezelő a nála keletkezett személyes adatokat nem adja ki harmadik fél számára, kivéve, ha ez a Szolgáltatás üzemszerű működéséből következik.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelésének műszaki biztonságát biztosítja, valamint műszaki és szervezései intézkedésekkel meggátolja azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.