VHO (Virtual Home Organization)

VHO (Virtual Home Organization) egy virtuális azonosító szervezet, melynek célja, hogy olyan személyek számára is lehetőséget biztosítson föderációban történő azonosításra, akiknek az intézménye nem tagja a föderációnak.

Miért jó?

Könnyen elképzelhető helyzet, hogy felhasználók el szeretnék érni valamely föderáción belüli szolgáltatást, ám nem rendelkeznek azonosítóval, mert intézményük – ha van – nem tagja a föderációnak. Jó példa lehet akár egy tanfolyam ahol a résztvevőknek a képzés ideje alatt el kell érnük bizonyos szolgáltatásokat, vagy egy kutatói csoport, melynek tagjait külső cégek delegáltjai is alkotják, akiknek szintén hozzá kell férniük bizonyos föderáción belüli erőforrásokhoz.

Ilyen esetekben az egyes szolgáltatásokat kezelő rendszergazdáknak helyi szinten kellene az adott csoport minden tagjának külön-külön hozzáférést biztosítania, amely komolyan megbonyolítja a felhasználók kezelését mind felhasználói, mind szolgáltatói oldalról, nem is szólva az adatkezelési nehézségekről.

Az ilyen esetekre nyújthat ideális megoldást a VHO, amely egy föderáción belüli azonosító szervezetként (IdP-ként) működik, amelyhez tetszőlegesen lehet fehasználókat hozzáadni, őket csoportokba rendezni, és a különböző forrásokhoz való hozzáférésüket ily módon szabályozni.

Csatlakozás

Saját VHO csoport létrehozásához kérjük keressen minket!

Szabályzat

VHO adatkezelési szabályzat

VHO felhasználól megkülönböztetése

Attribútumok

Fontos, hogy meg lehessen különböztetni a VHO azonosítóval rendelkező felhasználókat a “rendes” felhasználóktól, ennek a VHO felhasználók alábbi attribútumai alábbiak szerint kerülnek megadásra:

eduPersonScopedAffiliation = affiliate@vho.aai.niif.hu
schacHomeOrganizationType = urn:schac:homeOrganizationType:hu:vho